12-13 квітня Ресторан «Трипільське сонце» Київська обл., 27 км Новообухівської траси
Спонсори

Польський пивоварний досвід і хмільне SPA - гарячі теми для учасників Міжнародного Форуму пивоварів та рестораторів, Київ, Україна

01.02.2018, 17:21

Проект «Пиво. Технології та Інновації» не стоїть на місці! Продовжуємо знайомити вас з пивними традиціями, технологіями та досвідом з різних країн. Цього разу ми привезли захоплюючий репортаж з польського ресторану-пивоварні «Три корони» при готелі BREWERY SPA TRZY KORONY в Любліні, який має давні історичні корені. Комплекс цікавий ще й тим, що використовують пиво власного виробництва в процедурах SPA. Особисто поспілкуватися на ці теми і задати свої питання пивоварові «Три корони» Аркадіушу можна буде вже на весняному Форумі пивоварів і рестораторів, який відбудеться 12-13 квітня в Києві.

П’ятий Міжнародний Форум пивоварів і рестораторів - 2018 (весна) за традицією стане дводенним і включить конференц-день, бізнес-тур за оновленою програмою, колабораційну  варку за участі зірок крафта і семінар-практикум на тему «Дефекти пива»! Організатори – інформаційно-видавничий проект «Технології та Інновації».

Польські колеги поділяться досвідом пивоваріння, розкажуть, за якими принципами функціонує історична пивоварня та які ще пивні бонуси отримують гості  BREWERY SPA TRZY KORONY.

Так що швидше за вносите ці дати в свій щоденник і плануйте візит! Адже програма Форуму, розрахована на аудиторію пивоварів-практиків, лаборантів, технологів, фахівців з продажу міні-пивоварень і середніх пивзаводів, домашніх пивоварів, початківців цього бізнесу,  буде надзвичайно насиченою та інформативною.

У програмі конференц-дня 12 квітня: обговорення актуальних тенденцій розвитку пивоварної галузі; технологічний форум «Ставка на якість»; виступи фінансистів та економістів про економіку пивного закладу. Подискутуємо на тему ефективного пивного маркетингу і секретів успішних продажів в ресторанах-пивоварнях. пивних ресторанах, пабах, барах, спеціалізованих магазинах, через Інтернет тощо.  Проведемо  круглий стіл про розвиток домашнього пивоваріння «Від хобі до бізнесу».

Традиційно відбудеться  круглий стіл «Юридичні основи пивного бізнесу від А до Я» від наших постійних партнерів – юридичної фірми «Пахаренко і партнери».

У центрі уваги - виставка техніки, технологій, сировини для пивоваріння від провідних вітчизняних та європейських виробників. 

Завершенням конференц-дня стане фуршет з презентацією авторських страв пивний кухні від ресторану «Трипільське сонце» - Головного Організаційного партнера Форуму, і презентація унікальних сортів пива від українських пивоварень в форматі «Народна дегустація».


Програма другого дня, 13 квітня, включає кілька заходів одночасно. Захопливим стане Пивний тур «Крафтовий шлях» в кращі ресторан-пивоварню, пивний ресторан, паб і спеціалізований магазин крафтового пива. Сповненою спілкування та творчості - колабораційна варка крафтового пива з зірками українського та зарубіжного крафта. Інформативний і повним лайф-хаків - семінар-практикум на тему «Дефекти пива».

Більше інформації про захід - незабаром на наших сайтах: beertechdrinks.com, techdrinks.info/ru, сторінці в Фейсбук ..

Форум пивоварів і рестораторів підтримує Гільдія крафтових пивоварів України.

Науковий патронат здійснює Національний університет харчових технологій.

Генеральний юридичний партнер - юридична компанія «Пахаренко і партнери».

Головний Лабораторний партнер - «Донау Лаб Україна»

Головний інформаційний партнер - міжнародний спеціалізований журнал «ПИВО. Технології та Інновації
»

Інформаційні партнери: міжнародний спеціалізований журнал «Напої. Технології та Інновації», журнали «БРУТТО», Beer Box, сайти Restaurant NEWS EU, BeerPlace, портал Profibeer.

 

 

POLISH BREWING EXPERIENCE AND HOP IN THE SPA  - HOT TOPICS FOR PARTICIPANTS OF THE INTERNATIONAL FORUM OF  BREWERS AND RESTAURATORS, KYIV, UKRAINE

Project "Beer. Technologies and Innovations" keeps going to move forward! We continue to get acquainted you with beer traditions, technologies, and experience from different countries. This time we have brought an exciting reportage from the Polish restaurant-brewery "Three Crowns" placing at the BREWERY SPA TRZY KORONY Hotel in Lublin, which has long historical roots. The hotel complex is also interesting because it uses own-produced beer in SPA procedures. You will be able to talk with the brewer of "Three Crowns" Arkadius and personally put him your questions at the spring forum to be held on 12-13 April at the Hotel Bratislava in Kyiv.

The 5th International Forum of Brewers and Restaurateurs - 2018 (spring) will be traditionally consisting of two days. These are a conference day, a business tour according to the updated program, collaborative brewing of craft beer together with Ukrainian and foreign stars that engaged in craft brewing, and the workshop on the theme "Defects in Beer." The organizers are informative - publishing project "Technologies and Innovations".

Polish colleagues will share their experience in brewing and tell on what principles the historic brewery operates, and what other beer bonuses will receive the guests of BREWERY SPA TRZY KORONY.

Make sure to take note of these dates to add to your schedule, as it`s worth to visit! The program covers widespread audience; in particular, practitioner brewers and laboratory assistants, technologists, and specialists specialized in sales of small and medium-sized breweries, as well as homebrewers, and beginners of this business, because the program will be extremely rich and informative. 

The program of the conference day on April 12: Discussion of current development trends in the brewing industry; Technology Forum "Bet on Quality"; Speeches of financiers and economists concerning the economy of the beer establishment; discussion about effective beer marketing and the secrets of successful sales; The roundtable about the homebrewing development "From Hobby to Business".

According to tradition, the roundtable on the theme "Legal Principles of Beer Business from A to Z" from our constant Legal Partner - IP & Law firm "Pakharenko & Partners." will be conducted.

In the spotlight is an exhibition of techniques, technologies, raw materials for brewing from leading domestic and European manufacturers. Moreover, in the evening, a presentation of unique beer varieties and beer menu in one of the best beer restaurants of the capital will be provided.

The program of the next day on 13 April, will cover several events at the same time: a beer tour "Craft Way" to the best restaurant-brewery, beer restaurant, pub, and specialized craft beer store. Full of communication and creativity, collaborative brewing of craft beer together with Ukrainian and foreign stars that engaged in craft brewing. Moreover, an informative and full of life hacks, the workshop on the theme "Defects in Beer".

More detailed information at the site beertechdrinks.com and on Facebook. https://www.facebook.com/techdrinks.info/

The Forum of Brewers and Restaurateurs is supported by the Guild of Craft Brewers of Ukraine.

The scientific patronage is carried out by the National University of Food Technologies.

General Legal Partner - IP & Law firm Pakharenko & Partners

Main Laboratory Partner - Donau Lab Ukraine

Main Informative Partner - international specialized magazine "BEER. Technologies and Innovations"

Information partners: International specialized magazine "Drinks. Technologies and Innovations ", magazines" BRUTTO "," Beer Box "," Restaurant NEWS EU ", BeerPlace